Pencegahan Penyebaran Virus Corona Untuk Peserta Ujian Online Ulang UT Gorontalo Masa 20194

Untuk Meminimalisir dampak dan penyebaran Virus Corona COVID-19, maka dengan ini kami sampaikan kepada peserta Ujian Online Ulang UPBJJ-UT Gorontalo untuk memperhatikan hal-hal berikut :

  • Peseta Ujian yang sakit akan ada dilakukan perubahan jadwal ujian,
  • Peserta ujian menggunakan Hand Sanitizer atau sejenisnya sebelum dan sesudah memasuki ruang ujian,
  • Setiap Sesi ujian berakhir, peserta ujian diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian, hal tersebut dimaksud untuk pembersihan/pensterilan ruangan ujian.

Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.